เลือกเส้นทาง เพื่อดูตารางซีรีย์

คลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงข้อมูลค่าคอมมิชชั่น
เกาหลีใต้ ทั้งหมด 3 รายการ
ทัวร์เกาหลี SPECIAL BUSAN 5 วัน 3 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMKR-LJ1470
โปรแกรมเดือน : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน : Jin Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
6 ม.ค. - 10 ม.ค. 2563 25 0 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
10 ม.ค. - 14 ม.ค. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
14 ม.ค. - 18 ม.ค. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
2 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
4 ก.พ. - 8 ก.พ. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
8 ก.พ. - 12 ก.พ. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
10 ก.พ. - 14 ก.พ. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
14 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 25 8 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
16 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
18 ก.พ. - 22 ก.พ. 2563 25 8 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2563 25 0 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
22 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563 25 4 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 5,900.- -
24 ก.พ. - 28 ก.พ. 2563 25 0 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,500.- 5,900.- -
ทัวร์เกาหลี SNOW FLAKES 5 วัน 3 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMKR-LJ1389
โปรแกรมเดือน : มกราคม 2563
สายการบิน : Jin Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
6 ม.ค. - 10 ม.ค. 2563 25 0 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
8 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563 25 0 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
10 ม.ค. - 14 ม.ค. 2563 25 0 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 25 0 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
14 ม.ค. - 18 ม.ค. 2563 25 0 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2563 25 0 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 25 0 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
20 ม.ค. - 24 ม.ค. 2563 25 0 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
22 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 25 6 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
24 ม.ค. - 28 ม.ค. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
ทัวร์เกาหลี SNOW KOREA 5 วัน 3 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMKR-LJ1388
โปรแกรมเดือน : ธ.ค. 2562 - ก.พ. 2563
สายการบิน : Jin Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 25 0 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 25 0 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 25 0 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 25 4 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 25 4 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 25 0 18,888.- 18,888.- 18,888.- 6,500.- 5,900.- -
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 25 2 18,888.- 18,888.- 18,888.- 6,500.- 5,900.- -
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 25 4 19,888.- 19,888.- 19,888.- 6,500.- 5,900.- -
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562 25 0 19,888.- 19,888.- 19,888.- 6,500.- 5,900.- -
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 25 0 22,888.- 22,888.- 22,888.- 6,500.- 5,900.- -
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 25 0 23,888.- 23,888.- 23,888.- 6,500.- 5,900.- -
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 25 6 22,888.- 22,888.- 22,888.- 6,500.- 5,900.- -
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 25 0 20,888.- 20,888.- 20,888.- 6,500.- 5,900.- -
2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
4 ม.ค. - 8 ม.ค. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
26 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
2 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
4 ก.พ. - 8 ก.พ. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2563 25 0 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
8 ก.พ. - 12 ก.พ. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
10 ก.พ. - 14 ก.พ. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
14 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
16 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
18 ก.พ. - 22 ก.พ. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
24 ก.พ. - 28 ก.พ. 2563 25 8 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563 25 8 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
ญี่ปุ่น ทั้งหมด 0 รายการ
สิงคโปร์ ทั้งหมด 0 รายการ
ฮ่องกง ทั้งหมด 0 รายการ
เวียดนาม ทั้งหมด 0 รายการ
อินเดีย ทั้งหมด 0 รายการ
จอร์แดน ทั้งหมด 0 รายการ
ลาว ทั้งหมด 0 รายการ
ภูฏาน ทั้งหมด 0 รายการ
พม่า ทั้งหมด 0 รายการ
อิหร่าน ทั้งหมด 0 รายการ
กัมพูชา ทั้งหมด 0 รายการ
อุซเบกิสถาน ทั้งหมด 2 รายการ
ทัวร์อุซเบกิสถาน Amazing Uzbekistan 7 วัน 4 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMUZ-HY1471
โปรแกรมเดือน : ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563
สายการบิน : Uzbekistan Airways
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 30 9 36,900.- 36,900.- 36,900.- 0.- 5,000.- -
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 30 9 36,900.- 36,900.- 36,900.- 0.- 5,000.- -
22 ม.ค. - 28 ม.ค. 2563
*กลับ HY534
30 9 36,900.- 36,900.- 36,900.- 0.- 5,000.- -
29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563
*กลับ HY534
30 9 34,900.- 34,900.- 34,900.- 0.- 5,000.- -
8 ก.พ. - 14 ก.พ. 2563 30 9 36,900.- 36,900.- 36,900.- 0.- 5,000.- -
15 ก.พ. - 21 ก.พ. 2563 30 9 34,900.- 34,900.- 34,900.- 0.- 5,000.- -
22 ก.พ. - 28 ก.พ. 2563 30 9 34,900.- 34,900.- 34,900.- 0.- 5,000.- -
7 มี.ค. - 14 มี.ค. 2563 30 9 34,900.- 34,900.- 34,900.- 0.- 5,000.- -
14 มี.ค. - 20 มี.ค. 2563 30 9 34,900.- 34,900.- 34,900.- 0.- 5,000.- -
21 มี.ค. - 27 มี.ค. 2563 30 9 34,900.- 34,900.- 34,900.- 0.- 5,000.- -
ทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan 7 วัน 4 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMUZ-HY1465
โปรแกรมเดือน : ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563
สายการบิน : Uzbekistan Airways
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
18 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 30 9 39,900.- 39,900.- 39,900.- 0.- 5,000.- -
1 ม.ค. - 7 ม.ค. 2563 30 9 39,900.- 39,900.- 39,900.- 0.- 5,000.- -
ตุรกี ทั้งหมด 3 รายการ
ทัวร์ตุรกี Good Morning Turkey Winter 2020 8 วัน 6 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMTR-TK1464
โปรแกรมเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563
สายการบิน : Turkish Airlines
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
14 ม.ค. - 21 ม.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
15 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
17 ม.ค. - 24 ม.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
22 ม.ค. - 29 ม.ค. 2563 30 9 30,900.- 30,900.- 29,900.- 8,900.- 6,900.- -
24 ม.ค. - 31 ม.ค. 2563 30 9 30,900.- 30,900.- 29,900.- 8,900.- 6,900.- -
29 ม.ค. - 5 ก.พ. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
31 ม.ค. - 7 ก.พ. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
5 ก.พ. - 12 ก.พ. 2563 30 9 28,900.- 28,900.- 27,900.- 8,900.- 6,900.- -
7 ก.พ. - 14 ก.พ. 2563 30 9 28,900.- 28,900.- 27,900.- 8,900.- 6,900.- -
12 ก.พ. - 19 ก.พ. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
16 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
20 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
23 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
4 มี.ค. - 11 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
7 มี.ค. - 14 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
11 มี.ค. - 18 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
14 มี.ค. - 21 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
18 มี.ค. - 25 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
22 มี.ค. - 29 มี.ค. 2563 30 9 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563 30 9 27,900.- 27,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563 30 9 27,900.- 27,900.- 26,900.- 8,900.- 6,900.- -
ทัวร์ตุรกี Oho! Turkey Winter สุดคุ้ม 9 วัน 7 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMTR-T51463
โปรแกรมเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563
สายการบิน : Turkmenistan Airlines 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
11 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563
*BUS 2
25 8 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
11 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563
*BUS 1
25 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
18 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563
*BUS 1
30 9 28,900.- 28,900.- 27,900.- 8,900.- 6,900.- -
18 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563
*BUS 2
30 9 28,900.- 28,900.- 27,900.- 8,900.- 6,900.- -
25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563
*BUS 2
30 9 28,900.- 28,900.- 27,900.- 8,900.- 6,900.- -
25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563
*BUS 1
30 9 28,900.- 28,900.- 27,900.- 8,900.- 6,900.- -
1 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563
*BUS 1
30 9 26,900.- 26,900.- 25,900.- 8,900.- 6,900.- -
1 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563
*BUS 2
30 9 26,900.- 26,900.- 25,900.- 8,900.- 6,900.- -
8 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563
*BUS 1
30 9 26,900.- 26,900.- 25,900.- 8,900.- 6,900.- -
8 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563
*BUS 2
30 9 26,900.- 26,900.- 25,900.- 8,900.- 6,900.- -
15 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563
*BUS 1
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
15 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563
*BUS 2
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
22 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563
*BUS 1
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
22 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563
*BUS 2
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
29 ก.พ. - 8 มี.ค. 2563
*BUS 1
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
29 ก.พ. - 8 มี.ค. 2563
*BUS 2
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
14 มี.ค. - 22 มี.ค. 2563
*BUS 2
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
14 มี.ค. - 22 มี.ค. 2563
*BUS 1
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
21 มี.ค. - 29 มี.ค. 2563
*BUS 1
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
21 มี.ค. - 29 มี.ค. 2563
*BUS 2
30 9 24,900.- 24,900.- 24,900.- 8,900.- 6,900.- -
ทัวร์ตุรกี New Year Turkey 8 วัน 6 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMTR-TK1443
โปรแกรมเดือน : ธันวาคม 2562
สายการบิน : Turkish Airlines
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
25 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 30 9 38,900.- 38,900.- 37,900.- 8,900.- 8,900.- -
27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 30 9 41,900.- 41,900.- 40,900.- 8,900.- 8,900.- -
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2563
*กลับ TK58
30 9 41,500.- 41,500.- 40,500.- 8,900.- 8,900.- -
31 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2563
*กลับ TK64
30 9 41,500.- 41,500.- 40,500.- 8,900.- 8,900.- -
ดูไบ ทั้งหมด 0 รายการ
ฟิลิปปินส์ ทั้งหมด 0 รายการ
อียิปต์ ทั้งหมด 0 รายการ
มาเก๊า ทั้งหมด 0 รายการ
จีน ทั้งหมด 3 รายการ
ทัวร์จีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMCN-8L1484
โปรแกรมเดือน : กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563
สายการบิน : Lucky Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
19 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
4 มี.ค. - 8 มี.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
22 มี.ค. - 26 มี.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
8 เม.ย. - 12 เม.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
8 พ.ค. - 12 พ.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
22 พ.ค. - 26 พ.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
3 มิ.ย. - 7 มิ.ย. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
8 ก.ค. - 12 ก.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
15 ก.ค. - 19 ก.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
19 ส.ค. - 23 ส.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
26 ส.ค. - 30 ส.ค. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
16 ก.ย. - 20 ก.ย. 2563 25 9 13,777.- 13,777.- 13,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
ทัวร์จีน หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMCN-8L1483
โปรแกรมเดือน : มกราคม - กันยายน 2563
สายการบิน : Lucky Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
5 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563 25 9 16,777.- 16,777.- 16,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
11 มี.ค. - 15 มี.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
25 มี.ค. - 29 มี.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
1 เม.ย. - 5 เม.ย. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
15 เม.ย. - 19 เม.ย. 2563 25 9 16,777.- 16,777.- 16,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563 25 9 16,777.- 16,777.- 16,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
6 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2563 25 9 16,777.- 16,777.- 16,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
20 พ.ค. - 24 พ.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
1 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
1 ก.ค. - 5 ก.ค. 2563 25 9 16,777.- 16,777.- 16,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
22 ก.ค. - 26 ก.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
5 ส.ค. - 9 ส.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
12 ส.ค. - 16 ส.ค. 2563 25 9 16,777.- 16,777.- 16,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
2 ก.ย. - 6 ก.ย. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
9 ก.ย. - 13 ก.ย. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMCN-8L1482
โปรแกรมเดือน : มกราคม - กันยายน 2563
สายการบิน : Lucky Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2563 25 9 11,777.- 11,777.- 11,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
2 ก.พ. - 5 ก.พ. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
9 ก.พ. - 12 ก.พ. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
16 ก.พ. - 19 ก.พ. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
23 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563 25 9 11,777.- 11,777.- 11,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
1 มี.ค. - 4 มี.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
8 มี.ค. - 11 มี.ค. 2563 25 9 11,777.- 11,777.- 11,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
15 มี.ค. - 18 มี.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
5 เม.ย. - 8 เม.ย. 2563 25 9 15,777.- 15,777.- 15,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
12 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563 25 9 15,777.- 15,777.- 15,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
19 เม.ย. - 22 พ.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
26 เม.ย. - 29 เม.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
3 พ.ค. - 6 พ.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
10 พ.ค. - 13 พ.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
17 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
24 พ.ค. - 27 พ.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
7 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2563 25 9 11,777.- 11,777.- 11,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
14 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
21 มิ.ย. - 22 เม.ย. 549 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
5 ก.ค. - 8 ก.ค. 2563 25 9 4,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
12 ก.ค. - 15 ก.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
19 ก.ค. - 22 ก.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
2 ส.ค. - 5 ส.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 2563 25 9 14,777.- 14,777.- 14,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
16 ส.ค. - 19 ส.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
23 ส.ค. - 26 ส.ค. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2563 25 9 11,777.- 11,777.- 11,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
13 ก.ย. - 16 ก.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2563 25 9 12,777.- 12,777.- 12,777.- 0.- 3,500.- 2,200.-
ไต้หวัน ทั้งหมด 0 รายการ
อินโดนีเซีย ทั้งหมด 0 รายการ
ไทย ทั้งหมด 0 รายการ
เรือสำราญ ทั้งหมด 0 รายการ
จอร์เจีย ทั้งหมด 0 รายการ
คาซัคสถาน ทั้งหมด 0 รายการ
บรูไน ทั้งหมด 0 รายการ
มาเลเซีย ทั้งหมด 0 รายการ
โอมาน ทั้งหมด 0 รายการ
ออสเตรเลีย ทั้งหมด 0 รายการ
นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 0 รายการ
แอฟริกา ทั้งหมด 0 รายการ
โมร็อคโค ทั้งหมด 0 รายการ
ยุโรป ทั้งหมด 0 รายการ
อังกฤษ ทั้งหมด 0 รายการ
รัสเซีย ทั้งหมด 7 รายการ
ทัวร์รัสเซีย Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส จัดเต็ม 7 วัน 4 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMRU-W51490
โปรแกรมเดือน : ธันวาคม 2562
สายการบิน : Mahan Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 25 0 38,900.- 38,900.- 37,900.- 12,900.- 7,900.- -
ทัวร์รัสเซีย Moscow Zagorsk Snow Cooling 5 วัน 3 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMRU-T51469
โปรแกรมเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563
สายการบิน : Turkmenistan Airlines 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
5 ม.ค. - 9 ม.ค. 2563 25 0 27,900.- 27,900.- 26,900.- 12,900.- 7,900.- -
12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 25 0 27,900.- 27,900.- 26,900.- 12,900.- 7,900.- -
19 ม.ค. - 23 ม.ค. 2563 25 0 26,900.- 26,900.- 25,900.- 12,900.- 7,900.- -
2 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 25 9 27,900.- 27,900.- 26,900.- 12,900.- 7,900.- -
9 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 25 9 28,900.- 28,900.- 27,900.- 12,900.- 7,900.- -
16 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 25 9 26,900.- 26,900.- 25,900.- 12,900.- 7,900.- -
23 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 25 9 27,900.- 27,900.- 26,900.- 12,900.- 7,900.- -
1 มี.ค. - 5 มี.ค. 2563 25 9 27,900.- 27,900.- 26,900.- 12,900.- 7,900.- -
8 มี.ค. - 12 มี.ค. 2563 25 9 27,900.- 27,900.- 26,900.- 12,900.- 7,900.- -
15 มี.ค. - 19 มี.ค. 2563 25 9 27,900.- 27,900.- 26,900.- 12,900.- 7,900.- -
ทัวร์รัสเซีย In Love Russia มอสโคว์ มูร์มัสค์ 8 วัน 5 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMRU-W51387
โปรแกรมเดือน : ธันวาคม 2562
สายการบิน : Mahan Air
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
16 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 25 1
56,900.-
54,900.-
54,900.- 53,900.- 12,900.- 0.- -
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2563 25 0 59,900.- 59,900.- 58,900.- 12,900.- 8,900.- -
ทัวร์รัสเซีย Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส 7 วัน 5 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMRU-TG1344
โปรแกรมเดือน : ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563
สายการบิน : Thai Airways
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
9 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 30 0 76,900.- 76,900.- 75,900.- 12,900.- 8,900.- -
16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 30 0 75,900.- 75,900.- 74,900.- 12,900.- 8,900.- -
23 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 30 0 85,900.- 85,900.- 84,900.- 12,900.- 8,900.- -
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2563 30 0 85,900.- 85,900.- 84,900.- 12,900.- 8,900.- -
6 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563 30 9 75,900.- 75,900.- 74,900.- 12,900.- 8,900.- -
13 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563 30 9 74,900.- 74,900.- 73,900.- 12,900.- 8,900.- -
20 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 30 9 74,900.- 74,900.- 73,900.- 12,900.- 8,900.- -
27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 30 9 76,900.- 76,900.- 75,900.- 12,900.- 8,900.- -
3 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563 30 9 75,900.- 75,900.- 74,900.- 12,900.- 8,900.- -
10 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 30 9 76,900.- 76,900.- 75,900.- 12,900.- 8,900.- -
17 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 30 9 74,900.- 74,900.- 73,900.- 12,900.- 8,900.- -
24 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 30 9 74,900.- 74,900.- 73,900.- 12,900.- 8,900.- -
2 มี.ค. - 8 มี.ค. 2563 30 9 75,900.- 75,900.- 74,900.- 12,900.- 8,900.- -
9 มี.ค. - 15 มี.ค. 2563 30 9 75,900.- 75,900.- 74,900.- 12,900.- 8,900.- -
16 มี.ค. - 22 มี.ค. 2563 30 9 74,900.- 74,900.- 73,900.- 12,900.- 8,900.- -
ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Baikal 6 วัน 5 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMRU-S71335
โปรแกรมเดือน : กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน : Siberia Airlines
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
6 ก.พ. - 11 ก.พ. 2563 20 3 55,900.- 55,900.- 54,900.- 0.- 8,900.- -
13 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 20 0 54,900.- 54,900.- 53,900.- 0.- 8,900.- -
20 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563 20 2 57,900.- 57,900.- 56,900.- 0.- 8,900.- -
ทัวร์รัสเซีย Moscow Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMRU-T51328
โปรแกรมเดือน : ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563
สายการบิน : Turkmenistan Airlines 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 25 0
32,900.-
30,900.-
30,900.- 29,900.- 12,900.- 7,900.- -
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 25 0 36,900.- 36,900.- 35,900.- 12,900.- 7,900.- -
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 25 0 36,900.- 36,900.- 35,900.- 12,900.- 7,900.- -
26 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 25 9 30,900.- 30,900.- 29,900.- 12,900.- 7,900.- -
22 มี.ค. - 26 มี.ค. 2563 25 0 31,900.- 31,900.- 30,900.- 12,900.- 7,900.- -
ทัวร์รัสเซีย GREEN RUSSIA AURORA HUNTING ตามล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน
product

Download :

PDF WORD BANNER

รหัสทัวร์ : SMRU-KC1324
โปรแกรมเดือน : ธันวาคม 2562
สายการบิน : Air Astana
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเดินทาง Group ที่ว่าง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
9 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 25 0 56,900.- 56,900.- 55,900.- 12,000.- 8,900.- -
16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 25 0 53,900.- 53,900.- 52,900.- 12,000.- 8,900.- -
23 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 25 0 60,900.- 60,900.- 59,900.- 12,000.- 8,900.- -
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2563 25 0 63,900.- 63,900.- 62,900.- 12,000.- 8,900.- -
อเมริกา ทั้งหมด 0 รายการ
แฟมทริป อิหร่าน ทั้งหมด 0 รายการ
แฟมทริป รัสเซีย ทั้งหมด 0 รายการ
แฟมทริป ยุโรป ทั้งหมด 0 รายการ
แฟมทริป ตุรกี ทั้งหมด 0 รายการ
แฟมทริป อังกฤษ ทั้งหมด 0 รายการ

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา