ทัวร์ไต้หวัน

Tour Taiwan
รายการโปรแกรมไต้หวัน ทั้งหมด 1 รายการ
388 13-08-2019

ทัวร์ไต้หวัน Check in Taiwan

รหัสทัวร์ : SMTW-TR1383

- ชมความงามของไทเป นั่งกระเช้าเมาคง
- ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง 
- ชม เมืองเหย่หลิ่ว ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา
- ถ่ายภาพ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง 
- ชม วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปี
- ช้อปปิ้ง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรส
 

เดินทาง
สิงหาคม - ตุลาคม 2562
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ : 20,900.-
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2562 : 30 ส.ค.-02 ก.ย., 31 ส.ค.-03 ก.ย.,
ตุลาคม 2562 : 18-21 ต.ค., 31 ต.ค.-03 พ.ย.,

ค้นหาโปรแกรมทัวร์จากวันเดินทาง

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา