ทัวร์ตุรกี

Tour Turkey
รายการโปรแกรมตุรกี ทั้งหมด 5 รายการ
4,672 21-08-2019

ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA

รหัสทัวร์ : SMTR-T51298

•    ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
•    พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
•    ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
•    ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  
•    ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
•    ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
•    ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม 
•    ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
•    ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

เดินทาง
ก.ย. 2562 - มี.ค. 2563
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
เริ่มต้นที่ : 26,900.-
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2562 : 03-11 ส.ค., 03-11 ส.ค., 10-18 ส.ค., 10-18 ส.ค., 17-25 ส.ค., 17-25 ส.ค., 24 ส.ค.-01 ก.ย., 24 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-08 ก.ย., 31 ส.ค.-08 ก.ย.,
กันยายน 2562 : 07-15 ก.ย., 07-15 ก.ย., 14-22 ก.ย., 14-22 ก.ย., 21-29 ก.ย., 21-29 ก.ย., 28 ก.ย.-06 ต.ค., 28 ก.ย.-06 ต.ค.,
ตุลาคม 2562 : 05-13 ต.ค., 05-13 ต.ค., 12-20 ต.ค., 12-20 ต.ค., 19-27 ต.ค., 19-27 ต.ค., 26 ต.ค.-03 พ.ย., 26 ต.ค.-03 พ.ย.,
พฤศจิกายน 2562 : 02-10 พ.ย., 02-10 พ.ย., 09-17 พ.ย., 09-17 พ.ย., 16-24 พ.ย., 16-24 พ.ย., 23 พ.ย.-01 ธ.ค., 23 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-08 ธ.ค., 30 พ.ย.-08 ธ.ค.,
ธันวาคม 2562 : 07-15 ธ.ค., 07-15 ธ.ค., 14-22 ธ.ค., 14-22 ธ.ค., 21-29 ธ.ค., 21-29 ธ.ค., 28 ธ.ค.-05 ม.ค., 28 ธ.ค.-05 ม.ค.,
มกราคม 2563 : 04-12 ม.ค., 04-12 ม.ค., 11-19 ม.ค., 11-19 ม.ค., 18-26 ม.ค., 18-26 ม.ค., 25 ม.ค.-02 ก.พ., 25 ม.ค.-02 ก.พ.,
กุมภาพันธ์ 2563 : 01-09 ก.พ., 01-09 ก.พ., 08-16 ก.พ., 08-16 ก.พ., 15-23 ก.พ., 15-23 ก.พ., 22 ก.พ.-01 มี.ค., 22 ก.พ.-01 มี.ค., 29 ก.พ.-08 มี.ค., 29 ก.พ.-08 มี.ค.,
มีนาคม 2563 : 07-15 มี.ค., 07-15 มี.ค., 14-22 มี.ค., 14-22 มี.ค., 21-29 มี.ค., 21-29 มี.ค.,
3,399 21-08-2019

ทัวร์ตุรกี Turkey + Kazakhstan

รหัสทัวร์ : SMTR-KC1279

- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส 
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
- เที่ยวชม เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน
 

เดินทาง
สิงหาคม 2562
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ : 30,900.-
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2562 : 03-10 ส.ค., 10-17 ส.ค., 17-24 ส.ค., 24-31 ส.ค.,
3,237 2019-08-21

ทัวร์ตุรกี Wonder Turkey

รหัสทัวร์ : SMTR-W51266

- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
- พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ และสวนดอกไม้
ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม 
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

เดินทาง
ตุลาคม 2562
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้นที่ : 29,900.-
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2562 : 01-09 ส.ค., 08-16 ส.ค., 15-23 ส.ค., 22-30 ส.ค., 29 ส.ค.-06 ก.ย.,
กันยายน 2562 : 05-13 ก.ย., 12-20 ก.ย., 19-27 ก.ย., 26 ก.ย.-04 ต.ค.,
ตุลาคม 2562 : 03-11 ต.ค., 10-18 ต.ค., 17-25 ต.ค., 24 ต.ค.-01 พ.ย.,
5,907 2019-08-21

ทัวร์ตุรกี Turkey Variety

รหัสทัวร์ : SMTR-PS1229

- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม 
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
- ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

เดินทาง
ตุลาคม 2562
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
เริ่มต้นที่ : 29,900.-
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2562 : 08-15 ก.ย., 15-22 ก.ย., 22-29 ก.ย., 29 ก.ย.-06 ต.ค.,
ตุลาคม 2562 : 06-13 ต.ค., 13-20 ต.ค., 24-31 ต.ค., 27 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-07 พ.ย.,
8,635 2019-08-21

ทัวร์ตุรกี Good Morning Turkey

รหัสทัวร์ : SMTR-TK1173

- พิเศษสุด ๆ นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 

เดินทาง
กันยายน - ธันวาคม 2562
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
เริ่มต้นที่ : 35,899.-
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2562 : 12-19 ส.ค., 15-22 ส.ค., 17-24 ส.ค., 19-26 ส.ค., 22-29 ส.ค., 24-31 ส.ค., 26 ส.ค.-02 ก.ย., 29 ส.ค.-05 ก.ย., 31 ส.ค.-07 ก.ย.,
กันยายน 2562 : 02-09 ก.ย., 05-12 ก.ย., 07-14 ก.ย., 09-16 ก.ย., 12-19 ก.ย., 14-21 ก.ย., 16-23 ก.ย., 19-26 ก.ย., 23-30 ก.ย., 26 ก.ย.-03 ต.ค., 28 ก.ย.-05 ต.ค.,
ตุลาคม 2562 : 02-09 ต.ค., 10-17 ต.ค., 21-28 ต.ค.,
พฤศจิกายน 2562 : 04-11 พ.ย., 09-16 พ.ย., 11-18 พ.ย., 16-23 พ.ย.,
ธันวาคม 2562 : 02-09 ธ.ค., 05-12 ธ.ค., 09-16 ธ.ค.,

ค้นหาโปรแกรมทัวร์จากวันเดินทาง

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา